Tuesday, 31/03/2020 - 00:44|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; căn cứ Kế hoạch số 773/KH-BCĐ ngày 12/5/2017 của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh trân trọng kính mời:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ.

- Hiệu trưởng các Trường THPT: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Chinh, Nguyễn Văn Cừ, Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trường Tộ, Tôn Đức Thắng, Lê Hoàn, Pleime, Trần Phú, Lê Quý Đôn;

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện: Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ;

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê;

- Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Sê.

Ngày ban hành:
19/05/2017
Ngày hiệu lực:
19/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực