Friday, 27/05/2022 - 08:03|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.

2017_5_2_8_19_141.png

Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/05/2017
Ngày hiệu lực:
25/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017; căn cứ Kế hoạch số 773/KH-BCĐ ngày 12/5/2017 của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh trân trọng kính mời:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ.

- Hiệu trưởng các Trường THPT: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Chinh, Nguyễn Văn Cừ, Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trường Tộ, Tôn Đức Thắng, Lê Hoàn, Pleime, Trần Phú, Lê Quý Đôn;

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện: Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ;

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê;

- Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An, thị trấn Chư Sê.

Ngày ban hành:
19/05/2017
Ngày hiệu lực:
19/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực