Wednesday, 08/04/2020 - 18:10|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.

Đề ôn tập sinh học 12 cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid- 19

Ngày đăng: 20/02/2020 114 lượt xem
Danh sách file (1 files)