Thursday, 30/11/2023 - 10:49|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Chương trình Toạ đàm với chủ đề "Tri thức tạo giá trị"

Chương trình Toạ đàm với chủ đề "Tri thức tạo giá trị"

Sáng ngày 20/11, Trường THPT Nguyễn Huệ đã tổ chức Chương trình toạ đàm với chủ đề “Tri thức tạo giá trị” với cựu học sinh thành đạt của Nhà trường, nhằm gắn kết các thế hệ cựu học sinh và các em học sinh đang ngồi học trên ghế Nhà trường; kết nối và sẻ chia, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học ...