Thứ sáu, 28/02/2020 - 18:38|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.

Các dự thảo kế hoạch các cuộc thi năm học 2014 - 2015

Ngày đăng: 16/03/2018 70 lượt xem
Danh sách file (1 files)