Thứ sáu, 28/02/2020 - 18:53|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.

Đề thi và đáp án môn vật lý lớp 12 khảo sát chất lượng_ Học kỳ I

Ngày đăng: 07/11/2019 84 lượt xem