Saturday, 06/06/2020 - 08:38|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.

Đề thi và đáp án môn vật lý 11

Ngày đăng: 27/09/2019 181 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Đề thi học ky1