Saturday, 06/06/2020 - 08:09|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.

Đề và đáp án môn hóa học lớp 10 _ kiểm tra 01 tiết lần 01 _ Học kỳ I.

Ngày đăng: 27/09/2019 106 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Đề và đáp án môn hóa lớp 10 _ kiểm tra 1 tiết lần 01.