1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Thông báo
Trường THPT Nguyễn Huệ thông báo cho học sinh có đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2019 - 2020.

THÔNG BÁO 

Thực hiện CV 191/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Sở GDĐT Phú Yên về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 và KH 75/KH-GDĐT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Sở GDĐT Phú Yên, Trường THPT Nguyễn Huệ  thông báo cho học sinh có đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2019 - 2020  những thông tin sau đây: 

1.  Ngày 31/ 05 /2019:

      -  7 giờ 00  ngày 31/05/2019:  Hội đồng tuyển sinh niêm yết danh sách phòng thi  để thí sinh biết số báo danh, phòng thi.

          Địa điểm: Tại trường THPT Nguyễn Huệ 

      - Từ 7 giờ 30 ngày 31/05/ 2019: Phát thẻ dự thi cho thí sinh tại văn phòng trường THPT Nguyễn Huệ.  

2.  Ngày 03/06/2019:  

15giờ ngày 03/06/2019 thí sinh tập trung tại trường THPT Nguyễn Huệ để học qui chế thi và điều chỉnh các thông tin sai sót ( nếu có). 

3.   Ngày 04/06 và 05/06/2019:

Thi theo lịch thi  của sở GDĐT Phú Yên. Lịch thi tuyển sinh vào các trường THPT tổ chức tuyển sinh bằng phương thức Thi tuyển cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát

đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

04/6/2019

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Toán

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

05/6/2019

SÁNG

Ngoại ngữ

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

                                    

                                                   TM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                    P HIỆU TRƯỞNG

 

Các tin khác:
Page 1 of 2 1 2 >
Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3643338
Đang truy cập: 40