Thursday, 30/11/2023 - 11:05|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
 • Phạm Thị Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984383284
  • Email:
   pttien.thpt.nh@phuyen.vn
 • Lê Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974276484
  • Email:
   ltien.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Tô Ngọc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983355790
  • Email:
   tnhuy.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Diệu Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911681217
  • Email:
   ndminh.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Bùi Quỳnh Uyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0934842443
  • Email:
   bquyen.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Trần Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985382403
  • Email:
   ttanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Văn Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905140748
  • Email:
   hvphuc.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Út Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988661765
  • Email:
   ltuuyen.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Phạm Hữu Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982700455
  • Email:
   phngoc.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0363377311
  • Email:
   nguyenthikimthoa7581@gmail.com