Friday, 27/05/2022 - 06:38|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
Trần Thị Quốc Lợi

Trần Thị Quốc Lợi

loit5601@gmail.com
Huỳnh Văn Phúc

Huỳnh Văn Phúc

hvphuc.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

ttanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Bùi Quỳnh Uyển

Bùi Quỳnh Uyển

bquyen.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Nguyễn Diệu Minh

Nguyễn Diệu Minh

ndminh.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Tô Ngọc Huy

Tô Ngọc Huy

tnhuy.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Lê Tiến

Lê Tiến

ltien.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Phạm Hữu Ngọc

Phạm Hữu Ngọc

phngoc.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Nguyễn Thị Kim Y

Nguyễn Thị Kim Y

ntky.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Cao Đức Đệ

Cao Đức Đệ

cdde.thpt.nh@phuyen.edu.vn