Thursday, 30/11/2023 - 12:17|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
 • Trần Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0836905690
  • Email:
   ttnbich.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984500050
  • Email:
   nguyenthikimlien1977@gmail.com
 • Bùi Thị Khánh Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978644414
  • Email:
   buikhanhyen80@gmail.com