Thứ năm, 30/11/2023 - 11:44|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
 • Tăng Huỳnh Thanh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0981833299
  • Email:
   tanghuynhthanhtrang@phuyen.edu.vn
 • Đặng Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0914072480
  • Email:
   dangngocbichthptnguyenhue@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0911414055
  • Email:
   thanhhue7301@gmail.com
 • Bùi Thị Thu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0836908366
  • Email:
   thuthanh111983@gmail.com.vn
 • Bùi Quỳnh Uyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0934842443
  • Email:
   bquyen.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Ngọc Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0984496549
  • Email:
   huynhngoctien1978@gmail.com
 • Tạ Bảo Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0918130883
  • Email:
   taconuong64@yahoo.com.vn