Thursday, 30/11/2023 - 11:09|
1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
 • Lê Văn Son
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0989072991
  • Email:
   lvson.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Phạm Thị Tố Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0985394789
  • Email:
   toxuan81.py@gmail.com
 • Trần Đăng Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   0982101879
  • Email:
   tdkhoa.thpt.nh@phuyen.eu.vn
 • Trần Bảy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0905473968
  • Email:
   tbay.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0984865600
  • Email:
   ntnlam.thpt.nh@phuyen.edu.vn
 • Vương Thị Như Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0702461892
  • Email:
   vuonglien1007@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Y
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0388929920
  • Email:
   nguyenthikimy@gmail.com
 • Đặng Thị Hải Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0975911088
  • Email:
   dthanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn