1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Tổ chuyên môn > Tổ toán
Tổ Toán trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2016 - 2017.
toan.jpg


TRƯƠNG HOÀNG CHÂU

Chức vụ : Tổ trưởng

Học vị : Cử nhân

Email:thchau.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

TRẦN THẾ CÔNG

Học vị : Cử nhân

Email:ttcong.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

LÊ VĂN SON

Học vị : Thạc sỹ

Email:lvson.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

TRẦN TUẤN ANH

Học vị : Cử nhân

Email:ttanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

CAO ĐỨC ĐỆ

Học vị : Cử nhân

Email:cdde.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

ĐỖ XUÂN ĐÔNG

Học vị : Thạc sỹ

Email:dxdong.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

ĐẶNG CÔNG ĐƯỢC

Học vị : Cử nhân

Email:dcduoc.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

NGUYỄN DIỆU MINH

Học vị : Cử nhân

Email:ndminh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

NGUYỄN PHÁT

Học vị : Thạc sỹ

Email:nphat.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

HUỲNH VĂN PHÚC

Học vị : Thạc sỹ

Email:hvphuc.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

VÕ TẤN PHONG

Học vị : Cử nhân

Email:vtphong.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

NGÔ VĂN THANH

Học vị : Cử nhân

Email:nvthanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

TIẾN

Học vị : Cử nhân

Email:ltien.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

NGUYỄN T. KIM Y

Học vị : Thạc sỹ

Email:ntky.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

ĐỖ THỊ TÂM

Học vị : Cử nhân

Email:dttam.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

PHẠM HỮU NGỌC

Học vị : Thạc sỹ

Email:phngoc.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

LÊ THỊ ÚT UYÊN

Học vị : Cử nhân

Email:ltuuyen.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

BÙI QUỲNH UYỂN

Học vị : Cử nhân

Email:bquyen.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3604802
Đang truy cập: 52