1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Tổ chuyên môn > Tổ Vật lý
Tổ vật lý trường THPT Nguyễn Huệ
ly.jpg

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Học vị : Cử nhân

Email:nhphuoc.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

TRẦN VĂN HẠNH

Học vị : Cử nhân

Email:tvhanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

NGÔ MINH HẬU

Học vị : Cử nhân

Email:nmhau.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

TRẦN THỊ KIM HƯƠNG

Học vị : Cử nhân

Email:ttkhuong.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

LƯƠNG THỊ MỸ LIÊN

Học vị : Thạc sỹ

Email:ltmlien.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

Học vị : Cử nhân

Email:ntploan.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

NGÔ ĐÌNH LỘC

Học vị : Cử nhân

Email:ndloc.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

VŨ THANH TÂM

Học vị : Cử nhân

Email:vttam.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

LÊ THỊ THANH

Học vị : Cử nhân

Email:ltthanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

NGUYỄN THỊ HỒNG THI

Học vị : Thạc sỹ

Email:nththi.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN

Học vị : Cử nhân

Email:ntttruyen.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

ĐẶNG THU SANG

Học vị : Cử nhân

Email:dtsang.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4x6

Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3604767
Đang truy cập: 17