1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Tổ chuyên môn > Tổ Tin học
Tổ Tin học trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2016 - 2017.

ĐẶNG NGỌC VINH

Chức vụ: tổ trưởng

Học vị : Cử nhân

Email:dnvinh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

16923423_732980086865277_1504754082_n (1).jpg

TRẦN THẾ ANH THƯ

Học vị : Cử nhân

Email:ttathu.thpt.nh@phuyen.edu.vn


16901453_732980083531944_1523272846_n.jpg

HỒ THỊ KIM NGUYỆT

Học vị : Cử nhân

Email:htknguyet.thpt.nh@phuyen.edu.vn

16900115_732981333531819_180448679_n.jpg

ĐẶNG TRÍ QUANG

Học vị : Cử nhân

Email:dtquang.thpt.nh@phuyen.edu.vn

16839493_731664570330162_686151076_n.jpg

VĂN DƯƠNG TIỂU LÂM

Học vị : Thạc sỹ

Email:vdtlam.thpt.nh@phuyen.edu.vn

16933329_732981370198482_67228069_n.jpg

TRƯƠNG THỊ THANH TRÂN

Học vị : Thạc sỹ

Email:ttttran.thpt.nh@phuyen.edu.vn

16933468_1250039978443081_781530095_n.jpg

Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3604820
Đang truy cập: 70