1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Tổ chuyên môn > Tổ Thể dục - GDQP
Tổ Thể dục _ GDQP trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2016 - 2017.
thduc.jpg

TRẦN ĐỨC

Chức vụ : Tổ trưởng

Học vị : Cử nhân

Email:tduc.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

ĐẶNG NGỌC BÍCH

Học vị : Cử nhân

Email:dnbich.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆN

Học vị : Cử nhân

Email:ntbdien.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

MAI TRUNG KIÊN

Học vị : Cử nhân

Email:mtkien.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

LÊ ĐÌNH HUẤN

Học vị : Cử nhân

Email:ldhuan.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

TRẦN VĂN HUY

Học vị : Cử nhân

Email:tvhuy.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

TRẦN NGỌC TÍNH

Học vị : Cử nhân

Email:tntinh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6


ĐẶNG NGỌC THUẬN

Học vị : Cử nhân

Email:dnthuan.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

PHAN THANH DŨNG

Học vị : Cử nhân

Email:ptdung.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

BIỆN NGỌC VÀNG

Học vị : Cử nhân

Email:bnvang.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3604801
Đang truy cập: 51