1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Tổ chuyên môn > Tổ Hóa học
Tổ hóa học trường THPT Nguyễn Huệ
hoa.jpg

TRẦN ĐĂNG KHOA

Học vị : Cử nhân

Email:tdkhoa.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

TÔ THỊ VIỆT BÌNH

Học vị : Cử nhân

Email:ttvbinh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

NGÔ THỊ HẠNH

Học vị : Cử nhân

Email:nthanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Học vị : Cử nhân

Email:ntthang.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

LÊ THỊ LIÊN HỒNG

Học vị : Cử nhân

Email:ltlhong.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

THÁI THỊ MINH HỒNG

Học vị : Cử nhân

Email:ttmhong.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

LÊ THỊ THÚY NGA

Học vị : Cử nhân

Email:lttnga.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

NGUYỄN HÙNG SƠN

Học vị : Cử nhân

Email:nhson.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

TRƯƠNG THỊ LÂM THẢO

Học vị : Thạc sỹ

Email:ttlthao.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3604789
Đang truy cập: 39