1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Tổ chuyên môn > Tổ Giáo dục công dân
Tổ Giáo dục công dân trường THPT Nguyễn Huệ
cd.jpg

HUỲNH TRUNG KIÊN

Chức vụ: Tổ trưởng

Học vị : Cử nhân

Email:htkien.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

LÊ THỊ HỒNG ẤU

Học vị : Cử nhân

Email:lthau.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

NGUYỄN THỊ THANH NHI

Học vị : Cử nhân

Email:nttnhi.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

ĐẶNG MINH NHỰT

Học vị : Cử nhân

Email:dmnhut.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

BÙI HỮU THẮNG

Học vị : Cử nhân

Email:bhthang.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

NGUYỄN THỊ NHƯ PHẤN

Học vị : Cử nhân

Email: ntnphan.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3604778
Đang truy cập: 28