1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Tổ chuyên môn > Tổ Địa lý
Tổ Địa lý trường THPT Nguyễn Huệ
dia.jpg

LƯƠNG CÔNG  OÁNH

Chức vụ: Tổ trưởng

Học vị : Cử nhân

Email:lcoanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

NGUYỄN THỊ GIANG HUỆ

Học vị : Cử nhân

Email:ntghue.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

HỒ THANH LONG

Học vị : Cử nhân

Email:htlong.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Học vị : Cử nhân

Email:nttphuong.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

ĐỖ THỊ THANH TỊNH

Học vị : Cử nhân

Email:dtttinh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4x6

Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3401996
Đang truy cập: 23