1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Hệ thống tổ chức > Hội chữ thập đỏ
Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ trường THPT Nguyễn Huệ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Giáo viên : Đặng Thị Hải Anh

Chức vụ : Chủ tịch

Email: dthanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4 x 6

Giáo viên : Lương Thanh Huệ

Chức vụ : Phó chủ tịch

Email: lthue.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4 x 6

Giáo viên : Mai Trung Kiên

Chức vụ: Ủy viên

Email: mtkien.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4 x 6

Giáo viên : Nguyễn Thị Lài

Chức vụ: Ủy viên

Email: ntlai.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4 x 6

Giáo viên : Văn Dương Tiểu Lâm

Chức vụ: Thư ký

Email: vdtlam.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4 x 6

Giáo viên : Trương Thị Thanh Trân

Chức vụ: Ủy viên

Email: ttttran.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4 x 6

Giáo viên : Nguyễn Thị Thùy Luynh

Chức vụ: Ủy viên

Email: nttluynh.thpt.nh@phuyen.edu.vn

 

Ảnh 4 x 6

Giáo viên : Nguyễn Hùng Sơn

Chức vụ: Ủy viên

Email: nhson.thpt.nh@phuyen.edu.vn

Ảnh 4 x 6

Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3604882
Đang truy cập: 35