1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Hệ thống tổ chức > Công Đoàn
Danh sách Ban chấp hành Công Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

1

Phạm Thị Tố Xuân

11/04/1981

Chủ tịch

2

Đặng Ngọc Bích

07/12/1967

Phó Chủ tịch

3

Lê Dương Thị Cầm

05/05/1975

UVBCH

4

Lương Thanh Huệ

07/11/1978

UVBCH

5

Phạm Hữu Ngọc

14/10/1980

UVBCH

6

Bùi Thị Thu Thanh

10/11/1983

UVBCH

7

Trần Thế Anh Thư

18/08/1976

UVBCH

Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3604829
Đang truy cập: 78