1- Sứ mệnh nhà trường: Giáo dục, Đào tạo Học sinh trở thành những Công dân xuất sắc, những nhà lãnh đạo tài năng trong một thế giới năng động, sáng tạo của nền kinh tế tri thức, Hội nhập thế giới.  2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có đầy đủ điều kiện để trở thành trường chất lượng cao trong Hệ thống giáo dục quốc gia.
Hệ thống tổ chức > Ban giám hiệu
Thành phần Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Huệ
ht.jpg
Thạc sỹ: LÊ VĂN SON - Chức vụ : Hiệu trưởng
Email : lvson.thpt.nh@phuyen.edu.vn
ht.jpg
TRẦN THẾ CÔNG - Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Email : ttcong.thpt.nh@phuyen.edu.vn
ht.jpg
TRẦN BẢY - Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Email : tbay.thpt.nh@phuyen.edu.vn
ht.jpg
ĐẶNG THỊ HẢI ANH - Chức vụ : Phó hiệu trưởng
Email : dthanh.thpt.nh@phuyen.edu.vn
Bài hát truyền thống nhà trường
Copyright © 2008 Trường THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
09 Hoàng Diệu, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823009 Fax: (057) 3823009
Lượt truy cập: 3604823
Đang truy cập: 72